Rodzaje taryf prądu dla firm

Przedsiębiorstwa w Polsce mają do wyboru szeroki zakres taryf energetycznych, co pozwala wybrać najlepsze warunki zakupu prądu dla firmy. Warto dokładnie sprawdzić, czym poszczególne plany cenowe różnią się od siebie i kiedy np. taryfa C23 będzie korzystniejszym wyborem niż standardowa C11. Czym więc różnią się poszczególne opcje i którą wybrać dla swojej firmy, by za prąd płacić mniej?

Czym jest taryfa energetyczna?

Porównanie warto zacząć od podstaw. Taryfa energii elektrycznej to nic innego jak plan cenowy, na podstawie którego dostawcy prądu sprzedają energię swoim klientom. Ceny energii elektrycznej dla firm za 1 kWh mogą różnić się nie tylko pomiędzy poszczególnymi planami cenowymi, ale także w ramach tej samej taryfy, np. ze względu na porę dnia lub nocy.

Cena energii elektrycznej dla firm – jakie taryfy dla przedsiębiorców?

Przedsiębiorstwa, podobnie jak gospodarstwa rolne oraz inne podmioty wykorzystujące prąd do prowadzenia działalności gospodarczej, korzystają z taryfy C. W tej grupie wyróżnia się następujące plany cenowe:

– taryfa C11 – jednostrefowa, stała taryfa adresowana do firm zasilanych z sieci o mocy umownej nieprzekraczającej 40 kW,

– taryfy C12a i C12b – taryfy dwustrefowe. W ramach planu C12a niższe stawki obowiązują poza godzinami szczytu, natomiast więcej za prąd płaci się w porach szczytowych, np. 7:00-13:00 oraz 19:00 – 22:00. Z kolei w trybie C12b niższa cena energii elektrycznej dla firm obowiązuje w nocy, a wyższa w ciągu dnia,

– taryfa C21 – jednostrefowa, dla firm podłączonych do sieci o mocy wyższej niż 40 kW,

– taryfy C22a i C22b – dwustrefowe – dzielą dobę na godziny szczytowe i pozaszczytowe oraz na porę dzienną i nocną (podobnie jak w przypadku taryf C12a i C12b),

– taryfa C23 – dla firm zasilanych siecią niskiego napięcia (od 40 kW). Jest to taryfa trójstrefowa, w której doba dzieli się na szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy oraz pozostałe godziny.

Jaką taryfę wybrać?

Wybór taryfy powinien uwzględniać pory zwiększonego wykorzystania energii w przedsiębiorstwie. Jeśli pobór prądu jest podobny przez całą dobę, warto zdecydować się na taryfę jednostrefową – C11 lub C21. Jeśli natomiast większość dobowego poboru energii przypada na godziny poranne, popołudniowe lub porę nocną, znacznie korzystniejszym rozwiązaniem może okazać się wybór jednej z taryf dwustrefowych lub taryfy trójstrefowej C23.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.